guellala panorama
S
Ikellelen  
Traduction - Translation:
english arabe espagniol Deutsch italiano Русский
Visites : 256720
Visiteurs : 91315

Poèmes contemporains berbères

 

M. A. (Sedwikech)

تَزَمُّرْتْ

الحَادَثْ

تَزَمُّرتْ إلّي قَالغَابَثْ       نَسَّنْ العَمِْريسْ تَقِْْْدير
قَدَّاشْ تُوغَدْ نَالصَّابَثْ       سُأوذِيسْ ألعَبْدْ بْخِير
لْعَبْدْ  لْعَمِِْرسْ    ثَابَتْ       وَيَتَّْدِْجي حَدْ فِي خِيرْ

تَزَمُّرْتْ غَرّاسْ تلزّاطْ       تَسَتْشَى قْمِدَّنْ  أسْنِين
لعَبْدْ إِيلُُولدْ    إِيضَنَّاطْ       نَتّ يَتَّتْ كَانْ قَلّعِْوين
أمْلِيذْ مَمُّنْ سِيسَنْ  خِيرْ      تَزَمُّرْتْ وإلاّ سِيلْمُدِيرْ

حَتَّى    وَدِْيِسْ  أزَمُّورْ      دِيَسْ   بَاِقِ أطَّفْطَافْ
لْعَبْدْ ِويَسِّينْ كَانْ أيْبهْبرْْ      ِويَسِّينْ  كَانْ  لخُرَّافْ
رَبيِّ  أغَنْيسُّوفَغْ   ألَدُّو      وَ  أنَوَلْ  أُوذِي   ألِنّيرْ

لفَرْقْ  مَاِبِينْ  أنْتِيجَثْ      أمْ  جْهَنَّمْ   أذْ  لجَنَّاث
يَا ِريتْ  ألْتَمْلَمْ عَلاشْ      زَعْمَ  لعَبْدْ  ِويَتُّرَبَّاشّ
وإلاّ   لعَقْلِيسْ   يَثْغَيَّرْ      بْلاشْ لّعَقْلْ  أيَبْدَ خِير

ألّوَهْفْ  أمَقَّارْ يُوصَلْ      دِيَّسْ إلّي سِينَغْ يُوظَن
مَعَادْ   دِيَّّسْ حَتَّى أمَلْ      كَانْ رَبِّ نَتَّ أيْحَصَّن
تَزَمُّرْتْ غَرَّسْ  لّصَلْ      أِلّي يَتُّوِيي نَتَّ دَلْفْقِيرْ

رَبِّ  يَسْمِيتَ تَزَمُّرْتْ      يَسْمِيتَ  ْلعَبْدْ لْمُصَاب
يَتَّاوَل أمَانْ ألطَمُّورْتْ       يَّلعَبْدْ  يُوشَاسْ  ّلكْتَابْ

إذَا  يَخْسْ   أمْتْزَمُّرْتْ      يَلزَمْ أيْصْلَبْ لمِيزَاب
أيَقْ ويْخَمَّمْ  أفلاّخَرْتْ      وَيَقْ مَا يُوَّا رَبِّ لقَدِيرْ   

إجَوَّسْ قْوَبْرِذْ زَرَّغْ قَلحَظْبَثْ      بَرْشَ  دِْميدَّنْ  تْصَدْعَنْ أَقَّثْ
أُوزَلَّغْ  أُِويغْ   ِديَسْ المُشْكْلَثْ      أوُصَلَّغْ    أسَّسْتْنَغْ    أفَلحَدَثْ
أوُوَاِنذْ رَاهِي  دْمَلعِزْ  نَلغَابَثْ      تَزَلْ  ألأرْبْعَة  رَاهِي  تَبْغَاثْ
أشْبِهَا     تَرْخَايَسْ   الدُّوخَثْ      أوَّانْ تَنُّوغْ نَتَّّثْ أذْ    الحُومَثْ
يْرَوَّحْ  أرْقََََََاِزسْ     سَلخَدْمَثَ      يَزَّعْسْقِيثْ  يُوشَسِْ   أطِْرحَثْ
تْحَشَّش   تَثْرَحْ   أ  لَلحْكُومَثْ      قْوَبْرِذْ   تَرْخَايَسْ     الدُّوخَثْ
ِديَّسْ مَامْ  يَمَّالْ أقْتَسْ أرِّيحَثْ      بَاشْ  أتْرَحْ  فَلاَّسْ    الدُوخَثْ
وَ لاَّ  أغْتَثْ   أمَانْ  أذْ  بُخَتَّثْ      يَلاّشْ أتَسْفَقَّدْ  سَقْ   الحَصْلَثْ
ألّي    يَمَّالْ   ألوَظْبِوْ  أوْيَتَّثْ      و لاّ  أقْتَاسْ  خِيرْ   الحَظْرَثْ
دِينَتْ تَسْلَذْ  بَرْشَى  نَالفَكْرَاثْ      أيُوهْ   الكُلْ  بْلاَشْ    الثَّمْرَاثْ
أسَّسْتْنَغْ    أفْوَرْقَاِزيسْ  دْمَامْ      أُوَّانْ  ِديجَنْ   وَكْيَتَرِّي  سَّلامْ
أمَّلتِيذْ  مَنْفْظَلْكُمْ  دْمَامْ  وْ بَسْ      أُوّانْ   أَرْقََازْ إسْمِسْ   بُغَرَّسْ
وَ  لتَمِّيلَمْ  أفْمَتَّى     تْرَحْدَاسْ      أفَلْمُطُورْ أفَلبَسْكْلِتْ ولاّ تَرَّاسْ
لمُهِمْ أُوُِيِيغْ إمَاِنوْ رَحَّغْ لغَرَّسْ      أُوِفخْتْ يَسْكَرْقَشْرَابْ يَغْطَسْ
ِويغَسْ    إمَاهْ   تْوَتَّذْ    لَهِْليكْ       يُوَّاِيذْ  شَكِّينْ  قْمَاتَى   يَعْنِيكْ
أوِّيغَسْ    نَتْشِي   سَقْلحُومَثْ      أتَّعْنِيغْ  إمَاِنوْ أمْ قَبَّالْ  لحَالَثْ
تَتْقُدُّذْ   أذُثْلايَذْ  بَاشْ  أصَلحَذْ      كُلْ حَاجَة  اللّيّ  أتَتَّفَذْ   تَفْسَذْ
يَقَّى  ألكَسَاتْ  يَبْدَى   يْرَقَّصْ      يُوَاِيذْ مَسْكِينْ لفَكِْريكْ  نَاقَصْ
مَاِني  ِتِسيذْ  أسْمَاِنيسْ تَرِْخيذْ      أسَّغْدْ تُورُو نَلىَّ قَلعَهْدْ أجِْديذْ
لُوكَانْ وَ سُِّشيخْشْ الْطِْريحَثْ      رَاهِ تَبْرَكْ فَلىَّ قَبَّلْ  السَّكْرَثْ
أوِّيغْ قُوِليوْ مَا يِِْجِكْشْ أعْجَبْ      ِديَسْ ِتسَذْنَانْ  لمُخَّسْنَثْ يَقْلَبْ
عَلى  خَاطَرْ  صَنْدُوقْ عْجَبْ      لعَزْمَثْنَسْ يْرَاحْ ِمنْ غِيرْسْبَبْ
يَا رَبِّي أشِْبهَا الدُنْيَثْ  تَصْلبْ      دَايُوهْ الليِّ أوَّانْ  فَلاسْ  لكْتُبْ
مَعَادْ قَدُّنْيَاثْ حَتَّى شَئْ يَعْقَبْ      الليِّ أوَّانْتْ  إمَزْوَارَنْ  يَذْهَبْ
تُورُو كَانْ الليِّ لتَاِني يْحَسَّبْ      أنُّوغَنْ وَأيَِقِّيمْ  كُلْ حَدْ يَحْجَبْ
يَلهُولنَّغْ سَلعَفِيتْ الليِّ تَتْلهْلبْ      آسْ  نَلِقيَامَة لكُلنَغْ  سَنَتْحَاسَب
ْ

تُورُو يَلىَّ  مَاِن قَبَّلْ؟
الحَالْ

مَاِن  ِتيِسِيذْ أمَمِّي  مَاِن  تِيسِيذْ      أدُقْ  تَمُّورْتْ  وَلا أقْ  وَبِْريذْ
يَا مَمِّي أسْبَكِْري نَتِْشي أسُّقُمَغْ      آسْ  الكُلْ حَتىَّ العَقِلوْ يَتُّخُمَغْ
الوَقْتُهْ  لِجيلْ وُوهْ  أقَّاثْ يَثْبْدَّلْ      تُورُو  أمَّالنْ  مَعَادَشْ  أمْ قَبَّلْ
.....قبل
يا أمِّمِْتي إِسِيغْ بَكِْري  قَلغَابَثْ       أُوغِيغْدْ أطَّرْفْ نَرْبَعْ  يَزَّيْلثْ
......تورو
أصْبَرْتُورُو يَا عْزُوزْ أمَمْلاَغْ       أسْ تَجِّي سَقْ القَهْوَثْ وَفِّغَاغْ
.....قبل
والله  يَمَّى  العِْزيزَة   مَسِْكينَة       الحَيَاِتسْ   كَامْلة  ِديمَا  حْنِينَة
يَمَّى تَمْغَرْ تَعْيَا تَبْدَى تَتْكَعْوَنْ       يَلزَمْ أذَغَغْ بَنْتْ حْلالْ أتَتْعَوَنْ
......تورو
تورو أمَّالنْ تَوَسَّرْتْ  تَخْرَفْ       فِي بَاِلي حَتَّى العَقِْليسِ  يَتْلفْ
يَا  عْزُوزْ  أرْ  البَاِليمْ  أِفمَاِنيمْ       بْرَبِّي  أتُّوِيذْ أذْ  خَمَّامْ  أفَلحَلِيمْ
.....قبل
يَا أُمِمْتِي فِي بَاِلي أقَّثْ تَمْغَرَّذ      أذَفَشْ يَلِّيسْ نْوَلدْ حْلالْ لتَدَّغَذ
أمْتَعَوَنْ قُدَيَّبْ قلحُشْ أذْ لغَبَثْ      قَتِْميرَة قُزَمُّورْ أذْ  قالفْلاحَثْ
........تورو
أفْرُخْ  يَمْغَرْ    يَخْسْ  أيْنْجْفْ      تَيَاغْ  تَفْرُخَتْ  تَتِْشي  سَلهَفْ
ِديَسْ تَوَسَّرْتْ لغَرَّسْ مَطْمَانْ      ِديَسْ البَعْضْ أمْلذْ  دَالِشيظَانْ
ِتوَسَّاِرينْ لكُلْ مُوشْ دَلعَقلاثْ      وَ  تَتْقدُّوذْ أقَذْ ِديسْنَثْ  الِثقاثْ
ِمسِْكينَة تَسْلتْ ألمَمُّونْ تَرْخَادْ      أللمْلآِئكَة وَلاَّ لعَنْطَرْ بَنْ شَدَّادْ
.....قبل
تَسْلَتْ  وَدُقيِّ أزَّاذْ تَوَسَّرْتِيسْ       تَغْتَتْدْ بَاشْ  أتَتَّقَ   دَتَّخِْدمْتِيسْ
حَتَّى دَتَمْشُومْتْ وَتَتَِّري دُوَثْ      يَلزَمْ أتَسّوُسَمْ وَلاَّأتَكْ طِْرحَثْ
يَمَّى حَتَّى دَتَوَعَّرْتْ  ِقِتطَاِوِنمْ      تَسِْليذْ أمَمْلغْ وَلاَّ أمَرْزَغْ إغِْفمْ
أذْ بَاوَ يَلزَمْ أسْتُوشَذ  لقَدِْريسْ      أذَغَذْ  أرَّاِييسْ مَنِْغيرْ تْبَهِْنيسْ
........تورو
تَسْلتْ تُورُو تَمَّالْ إوَرْقَاِزيسْ       أسَّغْدْ  يَدْجِكْ  تَذوَلْ   دَلبْلِيسْ
يَلزَمْ فَلاَّسْ أتَخْدَمْ وَ أتَـسُّوسَمْ      وَ لاَّ أكْمْلغْ نَتَّاثْ  دَسْبَبْ الهَمْ
أعِْيِيغْ  ِسيَسْ أذ سَقْ لمَحَنِْتيسْ       دَبَّرْأقَرِِّوكْ مَامَكْ أقَّذ يَلحَلِتيسْ
أُوشَسْ وَحْدَسْ بَاْش  أنَرْطَاحْ      نَتَّثْ ِديمَا تَتْقرْنَزْألمِّي يَصْبَاحْ
أرْقازْ  يَتاغْ  الرَّايْ   أنْلهْلِيسْ      َولىَّ  نَتَثْ  أسْتُوشْ   أِفغِْفيسْ
إرَاحْ  أفْرُوخْ أليَدِْجيسْ أسِمَلْ      بَظَّبْطْ  عَكْسْ أليِّ مَالنَتْ قَبَّلْ
أسَغْدْ يَعْزُوزُتَمَطُّثْ ِسيَمْ  تَعْيَا      سَقْ  أتْقرْنِيزِمْ   تْفَاضْ  أتْعَبَّا
كَانْ  تَسُّسْمَذ  وَ تَلِهيذ سَلحَِليمْ      َولاَّ رَاهِي  وَتَتْلمُّذ كَانْ إمَاِنيمْ
بَالك يَعْزُوزْ تَعِْييذ ْبَرَّى أليَلِيمْ      ِفبَالِي خِيرْ مَليِّ  أِقيمَذ ْوَحِْديمْ
إذَابَقيِّ تَقِيمَذ ْأفَلحَالثْ  نَزْمَانْ      أرَّحْ  أمْنَلوَّاحْ ِقتْزَقىَّ ِنوَسَّرَانْ
..........
إجَنْ  وَ يَتَتُّو  يَسِّيسْ  نَلأصَلْ      ِتسْلا ِنثْ صَبَّرْنَثْ تَعَدَّنَثْ لكُلْ
وَ رَبَّحْنَثْ قلأخَرْ كَانْ ِنهَنْتِينْ      أطَّوَعْنَثْ حَتىَّ ألدُوَثْ وَتَِرينْ

إجَنْ    أليِّ   مَعَادَشْ     يْزَرْ      وَدِّينْ لا بُدَّ رَبِّ إبَدْلاسْ النْظَرْ
نَتىَّ   يَسْمُقلْ    لكِنْ    ِوفَرَّزْ      تَمَزِْروْتْ  غَرَّسْ نَتَثْ  تَحْرَزْ
وَيَقيِّ الخِيرْخْلاصْ قَلوَلِدِنيسْ      مَامَكْ  تَخْسَذ ْأيَرْبَحْ قالدُِنيِتِيسْ 
صَلّحْ    إمَاِنكْ   تَقَذ ْ  العَقِليكْ      ِديَسْشْ رَبيِّ  أيَصْلحْ   الحَِليكْ
............
الدُنْيَثْ  مَعَادَشْ  ِديَسْ  الِخيرْ      أفْرُخْ لا يْحَسَّبْ لوَالِدينْ لالغِيرْ
يَتْحَكَّرْ   ِوزَرْ  كَانْ    إمَاِنسْ      لا مَامْ أزَِّثسْ أتْمَسْ وَلاَّ دَفِرسْ
مَمُّونْ   أوشِي  يَتْقُدُّو   أسِمَلْ      النَظِْركْ نَاقَصْ  حَتىَّ  الِديِنِيكْ 

تَسْلَتْ ِتسِي دَتْتِيسِثْ لاَ ِدسَنَّانْ لاَ دَتَّسِيِنِثْ
       ِتسَنْتِسْ   تَتَّكَسْ  أسَمِّيِلِسْ  أذْ   أِليَبْغَثْ
َيْرخَادْ آْْسْ إرَحْ آسْ َومِنْ غِير تِكََََرْكاسْ
      َتَََََصَنْدَفْ تَسَسْوَى أُفُّسْ وَيْعَيِّ سَالخَدْمَثْ
أمُّوثَنْ ألَّعْبَاذْ أرِْنينْ ألَّعْبَاذْ تَقْلَبْ الدُنْيَاثْ
       تَذْوَلْ دَتْغَرْدَمْتْ تَغَزَّزْ  ِمنْ ِغيرْ الدَّوَاثْ

أزْمَانْ   أنْ    قَبَّلْ     إيرَاحْ      ِديَسْ أليِّ يَمَّالْ ِسَيْس َنرْتَاحْ
سْمَسْعُوذْ  سَِعيذْ   أذْ  صَالحْ      تَعْنَانْ  أجْدِيذْ  اللّيِّ سَيَرْبَاحْ
يرْخَادْ عَادَلْ زُهِيرْ أذِ  أمِينْ      مَلاَّ دَلفَالْ وَلاَعَادْ أولْ حِْنينْ
لا عَادْ  القِْصيلْ  وَ لا ِتِنفِينْ      لاعَادْ إليِّ لآ تَِِميَرَلاِطمْزِينْ
مَاِن    ِمدان   أذ   الدولاث      مان بوهراس أذ السهرياث
مَاِن    َتنْقْمَى     قَالحُومَاثْ      مَاِنِ  تَلىَّ تَكَرْزَى قَالغَابَاثْ
مَاِن    اللآَّنْ  ِمدَّانْ  نَزْمَانْ      مَاِن  ألاَّنْ  أُلآوَنْ  ِنلُثْمَايَانْ
مَاِن   يَلىَّ القْدَرْ أذْ ألِقيمَاثْ      جَارْ   تَوَسَّرْتْ  أذْ  تَسْلاَثْ
جَارْ   أوَسَّارْ   أذْ  الوِارَثْ      جَارْ  أُلَثْمَايَنْ   مَعَادْ  الثِّقَاثْ
مَمُّونْ   إحَمَّل ْ   أنِْصحَاثْ      وَلاَّ  َيخْسْ  أيَصَغْدْ الدُّوَاثْ
الزْمَانْ   يَعَدَّى  قالسَّكْرَاثْ      تُورُو     دَالوَقْتْ  نَدْزَالاَّثْ
الِْجيلْ   وُهَنِتْ  يَعْزَمْ  أقَّّثْ      لْْمُخِّسْ مَعَادْ يْرُزُّو الخَدْمَاثْ
تَقْلب      الدُنْيَاثْ  أفَخِْفيسْ      مَعَادْ يَسَّنْ أنِْسيِبِسْ أسْبَاِويسْ
لاَ    يَدِْجيسْ  وْ  لاَ خَلِتيسْ      لاَ الجَاِريسْ  سَقْ أعِْزِزيسْ
الكُلْ   غَرَّسْ  دِْمدَّانْ   بَسْ       أمْلَشْ يَبْرَكْ  فَلاَّسْ  بُوتَِليسْ
يَخْسْ  إمَاِنيسْ  أذْ  ألِجِبيسْ      حَتَّى لُوكَانْ  آيَوْ  إرْنَاوِْنيسْ
نَتَّ يَسَّنْ رَبِّي أذْ الرُسْلِيسْ       ِسيسَنْ سَيِّدْنَا محمد اللُوِنيسْ
أيُهْ    دَوَّلْ   آخَرْ    نَزْمَانْ      الدُنْيَاثْ مَعَادَشْ ِديَاسْ  لمَانْ
مَعَادْ  يَسِّيفَفْ ويَسِّنْ الشَأنْ      لاَ  اللحْبَابْ وْ لاَ عَادْ سُلطَانْ
إيجَنْ   أيَقْ  رَبيِّ  قالدْمَانْ      لمِّي أيَبْدَى  أزَّاثْ   نَلِميزَان
مَتَّى   أيْمَلْ  ِللخَالقْ  أنَّاسْ      لمِّي أيْزَرْ مَتّى يَمُوذْ أزْمَانْ

Vous pouvez voir aussi des poèmes pour les enfants et des poèmes populaires .